Konstrukce přípravků a speciálních zařízení

Zkonstruujeme pro vás svařovací přípravky, kontrolní přípravky, jednoúčelové stroje, robotická pracoviště. Provedeme tlakové zkoušky, 3D scan.

Strojírenství, konstrukce, projekty

Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky o materiálech. Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou strojů a zařízení. Je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplín.

Strojírenství zahrnuje poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, hydromechaniky, termomechaniky a nauky o materiálech. Strojní inženýři používají znalosti z těchto oborů spolu s nástroji, jako jsou CAD, rapid prototyping a správa životního cyklu výrobku ke konstrukci motorových vozidel, letadel, lodí a mnoha dalších strojů a zařízení.

Strojírenství se nejrychleji rozvíjelo v průběhu průmyslové revoluce, nicméně jeho počátky lze vysledovat již ve starověku. V tomto oboru dochází k neustálému vývoji, strojní inženýři se dnes pohybují v oblastech jako biomechanika, mechatronika, nanotechnologie a kompozity.

Konstrukce 3D

 • Hrubý návrh, skica, konzultace se zákazníkem
 • Návrh pohonů, upínek, válců…
 • 3D model schválen, následně dokončen
 • Vložení spojovacího materiálu
 • Export modelů pro 3D měření
 • Export konečného 3D stroje

 

Dokumenty

 • Návody k obsluze
 • Seznamy náhradních dílů
 • Pevnostní výpočty

Výkresy 2D

 • Tvorba sestavných 2D výkresu z 3D
 • Tvorba výrobních 2D výkresů z 3D
 • Export materiálových kusovníků (formát xls)
 • Tvorba pneumatických schemat
 • Tvorba výkresů pro 3D měření s tabulkou všech bodů
 • Export všech výkresů (DXF,DWG)

 

Technologie a příprava výroby

 • Tvorba trajektorií pro pálení dílů (DXF výpalky) s přídavkami
 • Export 3D modelů pro výrobu dílů na CNC
 • Výkresy štítků
 • Výrobní konzultace
CATIA V5

3D model stroje je naprosto reálný

3D modelování je již nějakou dobu převratný způsob jak ztvárnit stroj ještě dříve než reálně vznikne. To má hodně výhod, hlavně v tom, že vše se dá perfektně promyslet, odzkoušet ergonomii při práci a hledat to správné řešení zákazníkovi na míru. 3D model je pak i dobrý pomocník při výrobě. Složité díly lze obrábět na CNC strojích dle modelů, desky vypálit dle tvaru. Lze získávat z nich  informace např. hmotnosti, těžiště nebo pevnostní výpočty. Jako další výhodu vidím v rychlosti konstruování kdy 3D model vzniká kratší dobu než návrh 2D.

 

V záložce Reference jsou příklady naší práce rozděleny dle kategorií. Je to malý výběr (celkově 580 zařízení) toho co jsme již udělali…

 

www.psku.cz © 2012 - 2020

Stránky vytvořil Pavel Bílek

CATIA V5

3D modelování je již nějakou dobu převratný způsob jak ztvárnit stroj ještě dříve než reálně vznikne. To má hodně výhod, hlavně v tom, že vše se dá perfektně promyslet, odzkoušet ergonomii při práci a hledat to správné řešení zákazníkovi na míru. 3D model je pak i dobrý pomocník při výrobě. Složité díly lze obrábět na CNC strojích dle modelů, desky vypálit dle tvaru. Lze získávat z nich  informace např. hmotnosti, těžiště nebo pevnostní výpočty. Jako další výhodu vidím v rychlosti konstruování kdy 3D model vzniká kratší dobu než návrh 2D.

 

V záložce Reference jsou příklady naší práce rozděleny dle kategorií. Je to malý výběr (celkově 580 zařízení) toho co jsme již udělali…

CATIA V5

psku-logo

psku-logo

psku-logo